Dosažené vzdělání

MUDr. Tomáš Minář

odborný ženský lékař

Profesionální praxe

Výběr z odborných stáží a školení

Petra Vejsová

sestra