Prenatální diagnostika - péče o těhotné

Postupujeme podle pravidel společnosti FETAL MEDICINE: www.fetalmedicine.com , se sídlem v Londýně, pod vedením prof. Nicolaudeuse.

Komplexní péče o nekomplikovaná i riziková těhotenství

- ultrazvukový screening I. trimestru certifikovaný u Fetal Medicine Foundation Londýn - ultrazvukové vyšetření se zaměřením na detekci Downova syndromu

- screening II. trimestru - vyšetření plodu na ultrazvukem diagnostikovatelné vrozené vývojové vady plodu včetně screeningového prenatálního echokardiografického vyšetření (vyšetření srdce plodu)

- screening III trimestru: biometrie (růst plodu vzhledem k délce těhotenství), definitivní poloha placenty, etc.

       

Rozšířená péče o těhotné

- medicínská - např.způsoby vedení porodu

- praktická - např. co s sebou do porodnice

Péče o neplodné páry

Diagnostika a léčba neplodnosti v součinnosti se spolupracujícím centrem PRONATAL Praha a SANUS Hradec Králové Integrovaný test I. a II. trimestru (odběr PAPP-A od 10+0 do 11+3 týdne gravidity, UZ biometrie NT do 13+6 týdne gravidity,odběr AFP, hcG, E3 od 14+ týdne gravidity) v nabídce našeho pracoviště od 2007.

V případě vysokého rizika chromozomální vady lze provést sekvenční integrovaný test (vyhodnocení vysokého rizika v I. trimestru) s následným odběrem choriových klků (CVS).

Pronatal + Sanus

V rámci léčby neplodnosti provádíme edukační pohovory s páry, při vyčerpání konzervativních postupů stanovujeme optimální stimulační protokol včetně určení způsobu a dávek léčby, dohlížíme na průběh stimulace. Poskytujeme výuková DVD, VHS o aplikaci léčiv. Odběr vajíček, umělé oplodnění a transfer embryí zajišťuje centrum Pronatal a Sanus.

Přínosem spolupráce právě s tímto centrem je mimo jiné možnost vyšetření PGD, preimplantační genetické diagnostiky - tedy indikovaného vyloučení geneticky defektních embryí a tím dalšího zvýšení pravděpodobnosti úspěchu v rámci cyklu IVF.

www.pronatal.cz